Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Vă mulţumim pentru vizitarea paginei noastre de internet. Noi tratăm cu seriozitate protecţia datelor dumneavoastră personale şi ne străduim nu numai să vă punem la dispoziţie o ofertă online cuprinzătoare, ci şi să vă asigurăm dreptul de a decide asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi. Baza legală o constituie  Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Pentru a asigura transparență maximă, prin acest document dorim să vă informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal, atunci cănd interacționați cu noi în legătură cu produsele noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Notei de Informare, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acestei Note de Informare.


La ce folosim informaţiile dumneavoastră?


La înregistrarea în magazinul nostru online sau atunci când utilizați magazinul online, colectăm și prelucram următoarele informații de la dvs: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, gen (opțional), data nașterii (opțional), cod promoțional (opțional), istoricul comenzilor, articole comandate, adresă de livrare, date despre factură și plată. Scopul operării datelor este asigurarea prestării serviciilor disponibile pe pagina web. Webshopul stochează şi utilizează datele puse la dispoziţie de către utilizator în scopul dat, exclusiv în scopul onorării comenzii şi eventualei dovediri ulterioare a condiţiilor contractului încheiat. Scopul datelor înregistrate automat este întocmirea unor statistici, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic şi protecţia drepturilor utilizatorilor. Operatorul de date nu utilizează şi nu poate utiliza datele personale indicate în alte scopuri decât cele menţionate la aceste puncte. Datele personale pot fi transmise către persoanele terţe şi autorităţi, în afară de cele menţionate în acest document, exclusiv cu acordul prealabil expres al utilizatorului, cu excepţia situaţiei în legea prevede altfel în mod obligatoriu. Operatorul de date declară că datele puse la dispoziţia sa de către utilizator, în interesul onorării comenzii, vor fi transmise, în mod explicit în acest scop, către următoarele persoane terţe (însă nu vor fi transmise către alte persoane terţe în afară de acestea), ţinând cont de faptul că bunurile comercializate de Operatorul de date pot fi expediate către cumpărător direct dintr-un stat membru al Uniunii Europene, însă transmiterea datelor către serviciul de curierat este indispensabilă în vederea onorării. Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri. Operatorul de date nu verifică datele personale primite. Răspunderea exclusivă pentru corectitudinea datelor indicate îi revine persoanei care le-a comunicat. La indicarea adresei de e-mail, orice utilizator îşi asumă răspunderea pentru faptul că este singurul care comandă servicii de la adresa de e-mail indicată. Ţinând cont de această asumare a răspunderii, orice răspundere legată de accesările făcute de la adresa de e-mail indicată îi revine utilizatorului care a înregistrat adresa de e-mail.Când prelucrăm informaţiile dumneavoastră personale?

La fiecare accesare de către un utilizator a paginii noastre şi la fiecare deschidere a unui fişier, datele de acces sunt / pot fi salvate de către noi şi parţial de către terţi sub forma unor fişiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesaţi pagina noastră, adresa IP, data şi ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informaţii despre programul de navigare şi sistemul de operare folosite de dumneavoastră. Din aceste date se creează profiluri de utilizare sub un pseudonim. La acestea se pot adăuga fişiere cookie. Pentru identificarea utilizatorului acestei pagini de internet, datele colectate cu tehnologiile existente nu sunt însǎ folosite fără acordul explicit al persoanei respective şi nu sunt asociate cu datele personale ale titularului pseudonimului. Acordul pentru colectarea şi salvarea datelor poate fi retras în orice moment, cu aplicabilitate în viitor. În măsura în care, în cadrul ofertei de internet există posibilitatea de introducere a unor date personale sau de afaceri (de ex. adrese de e-mail, nume, prenume, domiciliul), aceste date sunt introduse explicit voluntar de către utilizator. Datele personale transmise astfel vor fi folosite de noi doar în scopul pentru care ne-au fost transmise. În cadrul prelucrării solicitărilor, comenzilor dumneavoastră şi folosirii de către dumneavoastră a serviciilor noastre putem acorda parţial comenzi unor subprestatori, cărora le furnizăm datele necesare doar pentru executarea acestei comenzi şi care folosesc aceste date doar în acest scop. Într-un astfel de caz, avem grijă ca şi partenerul nostru colaborator, ales cu atenţie, să îndeplinească cerinţele legale cu privire la protecţia datelor. În afară de cele descrise mai sus, datele personale pot fi prelucrate, exemplificativ, însă nu limitativ pentru următoarele: Pentru prestarea serviciilor xiaomimobile.ro în beneficiul dvs; Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre; Pentru marketing; Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Cum pot acţiona împotriva salvării datelor?

Aveţi dreptul de a primi, în urma unei solicitări, informaţii gratuite despre datele dumneavoastră personale salvate. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (respectiv, aveţi dreptul de a corecta, de a bloca şi de a şterge aceste date personale) şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a vǎ opune prelucrării datelor personale, de exemplu în scopuri publicitare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresaţi în scris sau prin e-mail responsabilului pentru protecţia datelor menţionat mai jos. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, precum şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamaţii.  

Oferta noastră online conţine poate trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet. Prezentele indicaţii pentru protecţia datelor sunt valabile doar pentru pagina noastrǎ de internet. Vă rugăm să luaţi în considerare prevederile pentru protecţia datelor de pe paginile către care au fost create link-urile. Nu ne asumăm răspunderea şi nu ne însuşim conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Responsabilitatea pentru conţinutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste pagini, le revine în exclusivitate operatorilor acestora. Societatea este responsabilă pentru informaţii ale terţilor numai dacă are cunoştinţă reală de acestea, inclusiv de un eventual conţinut ilegal sau sancţionabil şi dacă împiedicarea folosirii acestora este rezonabilă şi posibilă din punct de vedere tehnic.Buletine informative ( Newsletter )


Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Quantum Sirius SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: onorarea comenzilor, reclamă, marketing şi publicitate. Datele furnizate sunt necesare în vederea transmiterii materialelor informative sau pentru alte activitati asemanatoare acestora. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanelor împuternicite de către Quantum Sirius SRL cărora le furnizăm datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru şi doar în acest scop. Tot în acest sens, datele se pot transmite şi în străinătate către subprestatori (persoane împuternicite) care pot avea acces la date pe perioada derulării comenzii.


Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor în contextul transmiterii de Buletine informative, oferte, promoţii, produse sau servicii xiaomimobile.ro

Potenţialul client care doreşte să primească oferte comerciale din partea Quantum Sirius SRL (informatii despre produsele si serviciile oferite de Quantum Sirius SRL) completează formularul online de pe pagina web www.xiaomimobile.ro, secţiunea “despre noi” sau “Contul meu”. Toate formularele completate ajung într-o bază de date pusă la dispoziţie de către o persoană împuternicită a operatorului, la care are acces un număr limitat de persoane din cadrul departamentului de publicitate si relații cu clienții al Quantum Sirius SRL şi persoanele responsabile din cadrul echipei de suport.


Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe xiaomimobile.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.


Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: – partenerilor xiaomimobile.ro; – furnizorilor de servicii de curierat; – furnizorilor de servicii de plată/bancare; – furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing; – furnizorilor de servicii de cercetare de piață; – societăților de asigurare; – furnizorilor de servicii IT; – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
Este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.Ce sunt şi cum sunt folosite cookie-urile?

Pentru a vă uşura vizitarea paginii noastre de internet, folosim cookie-uri pentru afişarea ofertei noastre de produse. Cookie-urile sunt fişiere mici de text care sunt salvate local în memoria intermediară a programului de navigare folosit de cǎtre vizitatorul paginii.
Bineînţeles, vǎ puteţi instala programul de navigare astfel încât să nu fie salvate cookie-uri in browserul dvs., respectiv cookie-urile deja salvate să fie şterse.
Mentionam ca blocarea cookieurilor poate impiedica afisarea corecta a unor pagini de navigare.


Drepturile utilizatorului


In baza Regulamentului UE nr. 2016/679 priving protectia persoanelor fizice în ceeea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiezi de drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Quantum Sirius SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora. Quantum Sirius SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura că drepturile tale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.


Astfel beneficiezi de următoarele drepturi:

  • să soliciți Quantum Sirius SRL să corecteze orice inexactități din datele tale personale prin trimiterea unei solicitări de rectificare a datelor tale.
  • să depui o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  • să dezactivezi anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor tale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
  • să accesezi datele tale personale, să le modifici, restricționezi utilizarea, să îți retragi acordul sau să te opui prelucrării acestora, să soliciți ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)


Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege.
Toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile tale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care Quantum Sirius SRL va continua să prelucreze datele personale pe baza opțiunilor anterior exprimate.
Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Quantum Sirius SRL, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.