NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE Nr. Registrul General: 0012146/21.06.2010

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, xiaomimobile.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: emitere factura, trimitere newsletter. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturii ce insoteste produsul sau serviciul comandat de dvs. Refuzul dvs. determină nelivrarea produsului sau serviciului comandat. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la xiaomimobile.info.ro.De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând     Scopul Regulamentului Scopul prezentului Regulament este de a stabili principiile privind protecţia şi operarea datelor aplicate de Xiaomimobile.ro (în continuare: Webshop sau pagina Web) şi politica webshopului de protecţie şi operare a datelor. Adresa de e-mail: info@xiaomimobile.ro Obiectul datelor personale operate În cadrul plasării comenzilor, Utilizatorul trebuie să indice obligatoriu următoarele date personale. numele, numele de utilizator, adresa de e-mail proprie, parola, adresa şi numele de facturare (numele de facturare, strada, numărul, localitatea, codul poştal), adresa de livrare (numele de livrare, strada, numărul, localitatea, codul poştal), numărul de telefon. Datele care sunt înregistrate tehnic în cadrul operării sistemului: datele calculatorului utilizatorului care s-a autentificat care sunt generate în cadrul utilizării serviciului şi care sunt înregistrate de sistemul operatorului de date ca rezultat automat al proceselor tehnice. Datele înregistrate automat sunt jurnalizate de sistem în mod automat fără declaraţia sau acţiunea specifică a utilizatorului, în momentul autentificării sau deconectării. Aceste date nu pot fi asociate cu alte date personale ale utilizatorului, cu excepţiile obligatorii prevăzute prin lege. Exclusiv operatorul de date are acces la aceste date.

  1.  

Scopul operării datelor este asigurarea prestării serviciilor disponibile pe pagina web. Webshopul stochează şi utilizează datele puse la dispoziţie de către utilizator în scopul dat, exclusiv în scopul onorării comenzii şi eventualei dovediri ulterioare a condiţiilor contractului încheiat. Scopul datelor înregistrate automat este întocmirea unor statistici, dezvoltarea tehnică a sistemului informatic şi protecţia drepturilor utilizatorilor. Operatorul de date nu utilizează şi nu poate utiliza datele personale indicate în alte scopuri decât cele menţionate la aceste puncte. Datele personale pot fi transmise către persoanele terţe şi autorităţi, în afară de cele menţionate în acest document, exclusiv cu acordul prealabil expres al utilizatorului, cu excepţia situaţiei în legea prevede altfel în mod obligatoriu. Operatorul de date declară că datele puse la dispoziţia sa de către utilizator, în interesul onorării comenzii, vor fi transmise, în mod explicit în acest scop, către următoarele persoane terţe (însă nu vor fi transmise către alte persoane terţe în afară de acestea), ţinând cont de faptul că bunurile comercializate de Operatorul de date sunt expediate către cumpărător direct dintr-un stat membru al Uniunii Europene, însă transmiterea datelor către serviciul de curierat este indispensabilă în vederea onorării. Operatorul de date nu verifică datele personale primite. Răspunderea exclusivă pentru corectitudinea datelor indicate îi revine persoanei care le-a comunicat. La indicarea adresei de e-mail, orice utilizator îşi asumă răspunderea pentru faptul că este singurul care comandă servicii de la adresa de e-mail indicată. Ţinând cont de această asumare a răspunderii, orice răspundere legată de accesările făcute de la adresa de e-mail indicată îi revine utilizatorului care a înregistrat adresa de e-mail. Durata operării datelor Operarea datelor personale indicate obligatoriu în cadrul înregistrării începe în momentul înregistrării şi durează până la ştergerea acesteia. În cazul datelor neobligatorii, operarea datelor durează de la data indicării datei până la ştergerea datei respective. Înregistrarea poate fi ştearsă oricând de Utilizator sau de webshop în cazurile şi modalităţile prevăzute în Condiţiile Generale de Contractare (în continuare: CGC). Sistemul stochează datele jurnalizate timp de 6 luni de la data jurnalizării, cu excepţia datei ultimei vizite care este suprascrisă automat. Prevederile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligaţiilor de păstrare prevăzute prin lege (de ex. în actele normative contabile) şi operările de date efectuate în baza acordurilor exprimate în cadrul înregistrării pe pagina web sau exprimate în alte forme. Persoanele cu acces la date, transmiterea datelor, prelucrarea datelor Datele pot fi accesate în primul rând de personalul intern al webshopului şi participanţii la producerea/livrarea la domiciliu a produsului comandat – vezi art.

 

4.5 -, însă ele nu vor fi publicate şi nu vor fi transmise către persoane terţe. Webshopul poate apela la operatori de prelucrare a datelor în legătură cu operarea sistemului informatic de bază, onorarea comenzilor şi reglarea plăţilor (de ex. operator de sistem, curier, transportator, contabil, auditor). Webshopul nu este răspunzător pentru practicile şi procedurile acestor participanţi legate de operarea datelor. Dincolo de prevederile de mai sus, datele personale ale utilizatorilor pot fi transmise exclusiv în cazurile obligatorii prevăzute prin lege sau în baza acordului utilizatorului. Drepturile utilizatorilor şi posibilităţi de exercitare a drepturilor Utilizatorul are dreptul a solicita oricând informaţii cu privire la datele sale personale operate de webshop. Utilizatorul are dreptul de a solicita ştergerea datelor sale. La cererea utilizatorului, webshopul oferă informaţii despre datele privind utilizatorul care sunt operate de webshop, scopul, baza legală, durata operării datelor, precum şi persoanele şi scopul în care primesc sau au primit datele sale. Societatea va oferi informaţiile solicitate în termen de 30 de zile de la transmiterea cererii, în scris/e-mail. Utilizatorul se poate adresa cu orice întrebare legată de operarea datelor sau comentarii la personalul webshopului utilizând datele de contact menţionate la art. 7.3. Utilizatorul are dreptul oricând de a solicita corectarea sau ştergerea datelor sale înregistrate incorect. Webshopul va şterge datele în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În acest caz, ele nu vor putea fi reconstituite. Ştergerea nu se referă la operările de date necesare în baza legii (de ex. reglementările contabil), ele vor fi păstrate de webshop pe durata necesară. . În cazul în care utilizatorul a indicat datele unei persoane terţe în cadrul înregistrării, în vederea utilizării serviciului, sau a provocat orice fel de daune prin utilizarea paginii web, webshopul are dreptul de a pretinde utilizatorului daune-interese. În aceste cazuri, webshopul va acorda autorităţilor competente întreaga asistenţă posibilă în vederea identificării persoanelor care au încălcat legea. Utilizarea adreselor de e-mail Webshopul pune accent deosebit pe legitimitatea utilizării adreselor electronice operate de webshop, de aceea le va utiliza exclusiv în următoarele modalităţi pentru transmiterea e-mailurilor Operarea adreselor de e-mail are scopul primordial de a-l identifica pe utilizator, de a onora comenzile, de a realiza contactul în legătură cu utilizarea serviciilor, de aceea, vor fi transmise e-mailuri în primul rând în acest scop. În caz de modificare a serviciilor prestate de webshop sau a CGC, informarea cu privire la aceste modificări şi alte servicii similare ale webshopului va fi transmisă de către webshop la persoanele interesate, în anumite situaţii, în formă electronică, în e-mail. Dezabonarea de pe aceste „liste de notificare“ nu este posibilă, însă webshopul nu va utiliza aceste notificări în scopul reclamei. Alte prevederi Sistemul webshopului poate colecta date privind activitatea utilizatorilor, care nu pot fi asociate cu alte date indicate de utilizator în cadrul înregistrării, nici cu datele generate prin utilizarea altor pagini web sau servicii. În toate cazurile în care webshopul doreşte să utilizeze aceste date furnizate în alte scopuri decât înregistrarea iniţială a datelor, va informa utilizatorul în mod special şi va obţine acordul său prealabil expres, respectiv îi va asigura posibilitatea de a interzice utilizarea. Webshopul se obligă să asigure securitatea datelor şi va lua măsurile tehnice care asigură că datele înregistrate, stocate şi operate sunt protejate, şi va depune toate eforturile pentru a preveni distrugerea, utilizarea neautorizată şi modificarea neautorizată a acestora. De asemenea, se obligă să atragă atenţia tuturor părţilor terţe cărora le transmite sau predă datele, cu privire la îndeplinirea acestor obligaţii (însă nu va purta nicio răspundere pentru îndeplinirea obligaţiilor acestora). Webshopul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral acest Regulament, cu notificarea prealabilă a utilizatorilor. După intrarea în vigoare a modificării, prin utilizarea serviciului utilizatorul acceptă prevederile Regulamentului modificat prin conduită afirmativă.