INFORMAŢII PRIVIND GARANŢIA DE CONFORMITATE
 

Smarducks Ltd. asumă răspundere privind garanția legala de conformitate, in calitate de vânzător (în continuare: „Vânzător”) conform prevederilor legale pentru produsele comercializate prin xiaomimobile.ro. Factura eliberata de către Vânzător servește totodată ca și certificat de garanție și este considerata baza aplicării legilor care reglementează condițiile de garanție. Orice corectări, ştergeri sau rescrieri sau notări de date nereale ulterioare pe factura fiscala/certificatul de garanţie atrag invaliditatea facturii fiscale/certificatului de garanţie.

Produsele Xiaomi (în continuare: „Produs”) beneficiază de garanţie de 2 ani pentru persoane fizice! Toate accesoriile comercializate de noi beneficiază de 6 luni de garanţie! In cazul in care durata medie de utilizare a unui produs este mai mica de 2 ani, garanția de conformitate se reduce la aceea perioada. Toate produsele comercializate beneficiază de condiții de garanție conforme cu normele europene, legislația in vigoare si cu politicile comerciale ale producătorului.

Produsele sunt noi si se livrează in ambalajul original,adaptor gratuit pentru priza europeana si garanție standard asigurata

Nu fac obiectul garanției următoarele situații:

a) defectele de orice fel apărute ca urmare a instalării sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de către societatea comerciala care a fabricat si asamblat produsul; defectele de orice fel apărute ca urmare auzurii in limitele normale in urma folosirii produsului in condiții normale.

b) In cazul solicitării nejustificate de acordare a garanției, Vânzătorul își rezerva dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigarea produsului reclamat ca fiind defect, cat si cele cu serviciul de curierat. Costul manoperei va fi calculat de Vânzător in momentul recepției reperelor pentru garanție in conformitate cu tarifele de service si nu poate fi mai mic de 15 EUR la cursul zilei.

c) Toate pachetele trimise la Vânzător sunt verificate in momentul primirii in centrul de receptie, in prezenta curierului. In cazul in care se constata lipsa produsului, pachetul este refuzat si returnat expeditorului.


INFORMAŢII DESPRE REPARAȚII ÎN GARANȚIE

Operațiunile efectuate de service in perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate; aceste documente devin parte integranta a certificatului de garanție/facturii fiscale pentru produsul respectiv.

Termenul maxim de soluționare este de 30 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul a predat produsul vânzătoruluiori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate acesta va fi livrată prin curier cumpărătorului la adresa specificată la predare.

Condiţia esenţială pentru această garanţie este ca produsul să fie nedeteriorat, în condiție originală şi să fie însoţit de toate ambalajele şi accesoriile de la fabrică. Dacă oricare dintre condiţii nu este îndeplinită, nu putem trata produsul sub garanţie.

Dreptul la garanţie poate fi exercitată cu factura de cumpărare! Factura eliberata de către Vânzător servește totodată ca și certificat de garanție si conţine informații privind produsul vândut.

Înainte de trimiterea produsului în service, cumpărătorul are obligaţia de a informa/contacta Vânzătorul prin email sau telefonul menționat pe xiaomimobile.ro în termen de cel târziu două (2) săptămâni de la observarea neconformității, a defectului de material, manoperă sau deficienţă, însă în mod obligatoriu în termenul de garanţie contractuală, dacă produsul nu corespunde următoarelor cerinţe, totodată are obligaţia de a trimite produsul fără întârziere spre reparaţie la punctul de colectare menționat al pe xiaomimobile.ro.

Pe durata garanţiei contractuale, Vânzătorul va rectifica executarea defectuoasă, la alegerea sa, exclusiv prin reparaţie sau înlocuirea produsului dovedit defect, fără aplicarea unor tarife suplimentare. Garanţia voluntară a Vânzătorului expiră în toate condiţiile la expirarea termenului de garanţie contractuală. Prezenta garanţie contractuală reprezintă garanţia completă şi exclusivă pentru produs, oferită de Vânzător. Nici o altă garanţie implicită sau explicită directă faţă de cumpărător nu este obligatorie pentru Vânzător.

Cu excepţiile prevăzute prin lege, Vânzătorul nu îşi asumă răspunderea în niciun caz pentru daunele produse de defecţiunea produsului sau pentru pierderi de date, şi nu poate fi tras la răspundere pentru daune imprevizibile sau daune de consecinţă rezultate din utilizarea produsului defect sau imposibilitatea de a utiliza produsul*.

(*) Inclusiv, dar fără a se limita la profitul nerealizat şi daune nemateriale, cum ar fi eventualele pierderi de utilizare, timp sau date,inconvenienţă, pierderi comerciale, câştiguri sau economii nerealizate.

În urma comunicării cu Serviciul Clienți,  produsul defect trebuie trimis, cu curier, la adresa Serviciului Clienți trimisă prin email la client.

Costul de transport a produsului defectat, pe teritoriul României, va fi suportat de cumpărător!!!


IMPORTANT!

Atragem atenţia cumpărătorilor să NU actualizeze software-ul pe telefon,deoarece poate duce la defecte ale căror costuri de reparare sunt suportate de Cumpărător! Se recomandă doar utilizarea actualizărilor de la fabrică! Nu ne asumăm răspunderea pentru instalarea unor actualizări din alte surse!

Astfel de defecte pot fi, de exemplu, oprirea, blocarea – telefonului în timpul actualizării software-ului, nepornirea, instalarea incorectă a limbii etc. Dacă problema poate fi rectificată prin actualizarea simplă a software-ului, costurile de reparaţie vor fi minime.

Toate accesoriile comercializate pe xiaomimobile.ro beneficiază de 6 luni de garanţie. Ocazional pot apărea lipsuri de stoc temporare, pentru care nu ne putem asuma răspunderea! Imaginile încărcate sunt doar ilustrative!


CE DEFECTE NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE?

Garanţia contractuală nu se aplică daunelor care sunt cauzate de lipsa de întreţinere, intervenţii sau schimbări neautorizate, utilizare incorectă,deteriorare sau reparaţii neautorizate.

Printre altele, garanţia nu acoperă următoarele defecte sau daune:

 • Defecţiuni şi daune cauzate de utilizarea Produsului în scopuri diferite faţă de cele prevăzute sau utilizare neobişnuită;
 • Defecţiuni şi daune cauzate de utilizarea incorectă, accidente sau neglijenţă şi conectarea la dispozitive incompatibile;
 • Defecţiuni sau daune cauzate de încercări, utilizare, întreţinere, punere în funcţiune, modificări incorecte, aplicaţii software neautorizate sau modificate sau schimbate;
 • Defecţiunea sau ruptura antenei, cu excepţia cazului în care a fost cauzată de defect de material sau fabricaţie;
 • Produsele care au fost dezasamblate şi reparate într-o manieră care afectează negativ performanţa, sau într-o manieră care nu permite examinarea adecvată a aparatului şi atestarea oricărui drept de garanţie, cu excepţia cazului în care reparaţia a avut loc în service-ul Producătorului;
 • Daune şi defecţiuni cauzate de extinderea, acoperirea, accesibilitatea, calitatea serviciului de telefonie mobilă sau funcţionarea sistemului operat de furnizorul de telefonie mobilă;
 • Defecţiuni şi daune apărute în urma umidităţii, lichidelor sau alimentelor vărsate pe aparat;
 • Lungirea cablului aferent unităţii de control a Produsului, capătul rupt al modemului;
 • Zgârieturi sau alte daune pe suprafaţa aparatului produse în timpul utilizării normale,
 • Carcasa din piele,
 • Produsele închiriate temporar;
 • Piesele uzate în timpul întreţinerii regulate sau utilizării normale.


INFORMAŢII DESPRE ACUMULATOR

Puteţi prelungi durata de viaţă a acumulatorului dacă nu lăsaţi aparatul să se descarce complet. Dacă gradul de încărcare al aparatului scade sub 20%, încărcaţi-l! Un astfel de ciclu de reîncărcare este de cel puţin 2,5 ore, însă poate dura chiar şi 8 ore. Performanța acumulatorului este afectată puternic de obiceiurile legate de apeluri. Un telefon poate funcţiona chiar şi 4-5 zile cu o singură încărcare, în timp ce acelaşi telefon se poate descărca în câteva ore dacă este folosit continuu pentru apeluri, redare de muzică sau internet. Deasemenea, performanţa acumulatorului este afectată de temperatură şi de umiditate (cel mai mult rezistă la 23-26 °C).

Aceste informaţii pot varia de la model la model.

Webshopul xiaomimobile.ro nu oferă garanţie pentru defecţiuni produse în urma uzurii şi pentru utilizarea produselor uzabile, cum ar fi acumulatoarele,după durata optimă de performanţă.